Duurzaamheid bij het Alfa College in Hoogeveen

Afgelopen jaar is het Alfa-College in Hoogeveen flink verbouwd!  Het project kent een aantal unieke facetten. Zo is de aanbesteding gedaan volgens de Best Value Approach, er wordt ingezet op circulair bouwen én het uitgangspunt is dat de school in 2020 aardgasloos is. Wij mochten aan dit mooie duurzame project meewerken.

Bijzonderheden schoolgebouw

Het Alfa College heeft zo veel mogelijk rekening gehouden met klimaatbeheersing in het gebouw, ze doen daarnaast extra investeringen voor de verbetering van het binnenmilieu. Deze dragen ook fors bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Om het gebouw toekomstbestendig te maken, worden ook alle buitengevels en daken onder handen genomen. Er zijn zonnepanelen aangebracht die hoofdzakelijk de eigen energie gaan opwekken voor de warmtepompopstellingen. Op warme dagen kan de school met eigen opgewekte energie gekoeld worden.

Wij waren bij dit mooie duurzame project verantwoordelijk voor de wanden en duurzame plafonds. Ook werd de afbouw door ons gedaan.